EMBRYO TRAŞLAMA-DESTEKLİ YUVALAMA-ASSISTED HATCHING

Transfer öncesinde embriyolar değerlendirilerek, kadın yaşının 38′den büyük olması, bazal FSH değerinin yüksek olması, daha önceki tüp bebek ya da mikroenjeksiyon uygulamalarında embriyo transferine rağmen gebelik olmaması, yumurtanın dış çeperinin-zona kalın olması ve embriyoların bölünme hızının yavaş olması gibi durumlarda, embriyoları çevreleyen zar üzerinde delik açılmakta veya zar inceltilmektedir. İşlem  mekanik yolla, asit tyrode solüsyonuyla veya lazer kullanılarak zonada delik açılması şeklinde uygulanabilir. Yöntemler arasında başarı anlamında fark yoktur. Embryoların rahim iç duvarına tutunma şansını artırarak gebelik oranını arttırdığı düşünülen bu tekniğin, her hastada kulanılması gereksizdir.

after-treatment-smallerarrow

BLASTOKİST TRANSFERİ

Embryo sayısı fazla olan kişilerde embriyoların 2 veya 3. gün aşamasında transfer edilmeyerek, laboratuar ortamında blastokist aşamasına kadar gelişimlerinin izlenmesi ile daha sağlıklı olan embriyoların seçilebilmesi olanaklıdır. Blastokistlerin rahim duvarına tutunma olasılıkları çok daha yüksek olduğundan, daha az sayıda blastokist  transferi ile çoğul gebelik riski arttırılmadan, benzer gebelik oranı elde edilebildiğini gösterir bir çok çalışma vardır.

blastocyst

5-day-blastocyst,

                                                            Blastokist- 5. gün Embryosu

SPERMATİD ENJEKSİYONU

TESE, micro-TESE işlemi ile testislerden olgun sperm elde edilemediği durumlarda, olgunlaşmamış hücreler olan spermatidlerı araştırılmakta ve eğer bulunursa spermatidler kullanılarak mikroenjeksiyon işlemi yapılabilmektedir.

sperm

Uzun ve daha çok olgunlaşmış-elongated spermatidlerin  enjeksiyonu ile gebelik şansı vardır. Henüz tam olgunlaşmamış yuvarlak-round spermatidlerin  enjeksiyonu ile elde edilen sonuçlar son derece başarısızdır. Dünyada henüz deneme aşamasında olan bu işlemle elde edilen gebelik sayısı çok azdır.

EMBRİYOLARIN DONDURULMASI- EMBRYO FREEZING
Embriyo dondurulması transferden sonra artan iyi kalitedeki embriyolara uygulanabileceği gibi, şiddetli OHSS riskinin fazla olduğu durumlarda da, tüm embriyoların daha sonra transfer edilmek üzere dondurulması şeklinde de kullanılabilir. Dondurma işlemi erken (klivaj) veya geç embriyo (blastokist) aşamasında yapılabilir. Dondurulmuş embriyoların kullanılacağı sikluslarda yumurtaların geliştirilmesi ve toplanması işlemi yapılmaz. Rahim içi zarı-endometrium hormonlarla hazırlanabileceği gibi, düzenli yumurtlayan kadınlarda ilaç kullanmadan uygun günün saptanması ile de-naturel siklus embriyo transferi yapılabilir.

Hücre dondurmasında iki temel teknik vardır. İnsan hücrelerinde ilk uygulanan yavaş kontrollü dondurma yöntemi ve yeni bir teknik olan vitrifikasyon yöntemi. Yavaş kontrollü yöntem halen daha yaygın olarak kullanılsa da, giderek vitrifikasyon yöntemi yaygınlaşmaktadır. Vitrifikasyon herhangi bir cihaza gereksinim duymadığından, yavaş kontrollü dondurma yöntemine göre daha ucuzdur.
Yavaş kontrollü dondurma ve vitrifikasyon tekniğindeki en temel farklılık, hücrenin yapısal bütünlüğünü korunma mekanizmasındadır. Yavaş dondurma yönteminde hücrenin bütünlüğü ve canlılığı;  kademeli olarak soğutarak hücre etrafında oluşturulan ekstrasellüler buz kristalleri ile korunur. Vitrifikasyon da ise;  konrantrasyonu yüksek kriyoprotektanlarla ani ısı düşüşü sağlanır ve bu, hücre etrafında cam bir katı yüzey oluşturarak hücre canlılığını korur. Yavaş dondurma yönteminde hücreler buz kristalleri nedeniyle dejenere olabilirler. Vitrifikasyonda oluşan cam yüzey nedeniyle ise, bu sorun ortadan kalkmaktadır.   Vitrifikasyonda hücreler inkübatör dışında daha az süre kalırlar (vitrifikasyonda yaklaşok 10dk., yavaş dondurma yönteminde ise 3 saat). Bu, hücre canlılığını olumsuz etkileyebilecek dış etkenlere maruziyeti minimale indirmektedir.  Ayrıca vitrifikasyonunda zona pellusida üzerinde bir hasar oluşmaz.

Günümüzde kullanılan ultra-hızlı vitrifikasyon  ile, başlangıçta kullanılan geleneksel vitrifikasyona göredaha yüksek implantasyon ve gebelik oranları sağlanabilmektedir. Ultra-hızlı vitrifikasyon tekniğinin; 37°C’de uygulanabiliyor olması ve kullanılan kriyoprotektan konsantrasyonlarının toksik riski azaltmak amaçlı 0.5-1 molara kadar düşürülmüş olması en önemli avantajlarındandır.

Programlanabilen bir cihazla yapılan yavaş kontrollü dondurma veya vitrifikasyon sonrası dondurulan embriyolar, sıvı azot içeren tanklarda saklanırlar. Ama böyle saklanan embriyoların canlı kalmaları kesin değildir. Bu durum ancak çözüldüklerinde anlaşılır. Embriyolar canlı değilse transfer edilmez.

EMBRİYO TUTKALI (EMBRYO GLUE) 
Kullanılan kültür ortamlarına eklenen bazı maddelerin embryoların anne rahmine tutunmayı arttırdığı bildirilmiştir. Kullanıma başlandıktan sonra sonuçları iyileştirip başarı oranlarını artıracağı umulsa da, daha henüz kanıta dayalı tıbda kanıtlanmış bir başarı artışı ispatlanamamıştır.

 

ERA Testi

GEBELİK AŞISI

KALSİYUM İYONOFOR İLE DÖLLENME  

EMBRİYOSKOPİ

IN VİTRO MATÜRASYON-IVM-İlaçsız Tüp Bebek Tedavisi

IMSI

HLA-G

YAPAY RAHİM (KO-KÜLTÜR)

METABOLOMİCS

YUMURTA-OOSİT FREEZING-DONDURMA

 

 PREİMPLANTASYON GENETİK TANI-PGD

Embriyoların bir hücresi biyopsi ile alınabilmekte ve anne rahmine yerleştirilmeden önce embriyonun cinsiyeti, kromozom yapısı ve bazı gen bozuklukları belirlenebilmektedir. FISH veya PCR  gibi tekniklerle yumurtalardan-oosit veya değişik aşamalardaki embryolardan biyopsi yapılmakta ve gen defektleri, cinsiyet tayini ve kromozomların sayısal ve yapısal durumları belirlenebilmektedir. Sınırlı hasta grubunun kullanımına uygun olan bu yöntem; cinsiyetle  geçen hastalıklar, kromozom sayı ve yapı bozuklukları gibi durumlarda kullanılmaktadır. Bu yöntemin % 100 sağlıklı çocuk garantisi vereceği söylenemez.

Preimplantation genetic testing is a technique used to detect abnormal genetic conditions in embryos at a very early stage of development before embryo transfer.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile