Effective Tips To Protect Your Fertility

İnfertilite; çiftlerin en az bir yıl, hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişki kurmalarına rağmen çocuk sahibi olamamalarıdır. Aslında İNFERTİLİTE BİR HASTALIKTIR. Öykü veya fizik muayane bulguları erken tanı veya tedaviyi gerektiriyorsa, bir yıl süresi dolmadan da tanı işlemlerine geçilebilir.

İnfertilite; kadın, erkek veya her ikisine ait problemlerden kaynaklanabilir.  İnfertilitede ~ % 30-40 erkek,  ~ % 40-50 kadın sorumludur. ~ % 15-20 çiftte ise neden bulunamaz veya her iki taraftan kaynaklanan problemler vardır. Daha farklı bir bakışla  infertilite nedenleri olarak; % 25 yumurtlama bozukluğu, % 15 tüplerdeki problemler, % 10 endometriozis-çukulata kisti, % 25 erkek faktörü, % 20 açıklanamayan infertilitenin sorumluluğundan bahsedilebilinir.

     ÇİFTLERDE GEBELİK OLUŞMASI İÇİN GEREKLİ SÜRE

süre                         gebelik olasılığı

3 ay                               % 57

6 ay                               % 66

1 yıl                               % 85

2 yıl                                % 92

İnfertilite; 7 çiftten birini etkilemektedir. Avrupa’da sıklık % 14 civarındadır. ABD’ de 6.1 milyon kadın (1995),  7.3 milyon kadın (2002) infertildir.

 menstrual-cycle

Yukarıdaki diyagramda da gösterildiği gibi, düzenli adet gören bir kadında, gebelik olasılığı olan günler genellikle 10-17 günler arasıdır. Diğer günlerde ise gebelik olasılığı yoktur. Ama düzensiz adet gören bir kişide gebelik olasılığı olan günleri bu kesinlikte belirlemek olanaksızdır.

 yumurtlama-sureci

                                          Yumurtlama ve Rahime İçi Zarına Yapışma Süreci

 

İnfertiliteye birçok faktör neden olabilmektedir:

 • Kadın üreme organlarında geçirilmiş enfeksiyon öyküsü (Geçirilen atak sayısı arttıkça infertilite riski artmaktadır)
 • Seksüel yolla bulaşan hastalıklar
 • Düzensiz veya hiç  adet görememe
 • Endometriozis (Çukulata kistleri)
 • Polikistik Over Sendromu
 • Rahim ve diğer üreme organlarındaki doğumsal anomaliler
 • Kronik hastalıklar
 • Yeme bozuklukları
 • İleri yaş, sigara, alkol veya uyuşturucu kullanımı
 • infertility2

 

Erkeklerde infertiliteye yol açan nedenler ( Testislerde ve sperm kanallarında geçirilmiş enfeksiyon öyküsü, geçirilmiş kabakulak öyküsü, testise kronik travma, kemoterapi, radyoterapi tedavisi olma vb.)

İnfertil çiftte aşağıdaki faktörlerden biri varsa, bir yılın bitmesi beklenilmeden tetkik ve tedaviye başlanılması daha uygundur.

KADIN FAKTÖRÜ

 • Kadın yaşı ≥35
 • Adet görmeme veya düzensiz  adet görme
 • Geçirilmiş karın veya karın içi cerrahi öyküsü
 • Karın içi enfeksiyon, bilinen rahim-tüp hastalığı veya endometriozis-çukulata kisti öyküsü
 • Anormal muayene bulguları
 • Önceden kanser tedavisi olmak
 • Eşin infertilite probleminin olduğunun bilinmesi

egghealthcycle1

          Kadın Yumurtalarının Yumurtlama Öncesi Geçen Süredeki Gelişim Süreci

 

ERKEK FAKTÖRÜ

 • Geçirilmiş cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü
 • Geçirilmiş ürogenital cerrahi öyküsü-inmemiş testis öyküsü
 • Anormal muayene bulguları
 • Önceden kanser tedavisi olmak
 • İnfertilite ve tedavisinde önemli olan bazı faktörlerden söz etmek gerekmektedir.

 

Kadın yaşı fertiliteyi olumsuz etkiler. 35 yaş tüm kadınlarda olmasa da, doğurganlığın azaldığı döneme geçişin başlangıcı sayılmalıdır. Gebe kalma ve doğum yapma söz konusu olduğunda doğurganlığı kadın yaşından daha iyi gösteren bir test yoktur. Örneğin yaşı 44 veya daha fazla olan doğum yapmamış bir kadının, kendi yumurtaları ile tüp bebek tedavisi ile gebeliği ve doğum yapması çok nadir bir durumdur.

Haftalık ilişki sıklığı da gebe kalma olasılığında önemlidir. Her 2-3 günde bir yapılacak ilişki ile gebelik şansı optimaldir . Yine kadın kilosu arttıkça gebe kalınmasına kadar geçen süre uzamakta, yumurtlama ve adet düzeninde bozulmalar başlamaktadır. Dolayısıyla bu hastaların kilo vererek ideal kiloya yaklaşmaları, gebe kalma şanslarını arttıracaktır.

Aşırı alkol alma hem erkek hem de kadında doğurganlığı olumsuz etkiler. Alkol alımı sperm kalitesini bozabilir. Sigara içen kadınlar; doğurganlığın azalacağı konusunda uyarılmalıdır. Pasif içicilik de, gebe kalma şansını azaltır. Yine sigara içme sperm kalitesini bozar.

Çift tedavi öncesi birlikte değerlendirilmeye alınmalıdır. Öykü alınması ve muayene sonrası saptanmış, infertilite açısından sorun yaratabilecek her patolojinin giderilmesine çaba sarf edilir.

 

endometriosis-s10-illustration-of-pelvic-exam

 

Kadın Genital Organlarının Anatomisi ve Muayenesi

Tedavi öncesi; erkeğin tüm parametrelere bakılarak yapılmış sperm tetkiki (yıkama öncesi sayı,yıkama öncesi hareketlilik, yıkama sonrası sayı, yıkama sonrası hareketlilik, boyanarak bakılan sperm morfolojisi analizi) , kadının adetinin 2-3. günü yapılan hormon değerlendirilmesi ve adet bitiminde çekilen rahim filmi-HSG yapılması öncelik arzeder. Rahim filmi anormal olanlara; histeroskopi, laparoskopi gibi diğer üst tetkikler de gerekebilir.

 

Histerosalpingografi-HSG-Rahim-filmi

Histerosalpingografi (HSG)-Rahim filmi

 

83a419e7de3d3a4c33ec78c4fc1f9d7e

HSG

Erkeğin sperm vermesi sırasında dikkat edilecek özellikleri şöyle özetleyebiliriz:

Ortalama 3-5 günlük cinsel perhiz süresi olmalıdır.

Ejekülat masturbasyon yolu ile verilmelidir.

Semen örneği vidalı kapaklı polystyren bir kap içine alınmalıdır.

 images1

Tüm ejekülatın kap içine alındığından emin olunmalıdır.

Ejekülat ünite dışından getirilmemelidir.

Semen örneğini laboratuar dışından getirmek zorunlu ise; vücut ısısında tutarak, ultra viyole ışığından koruyarak, en fazla 30 dakika içinde laboratuara ulaştırılmalıdır.

Kadının hormon değerleri, rahim filmi ve erkeğin sperm parametreleri normal sınırlarda ise; özellikle kadın yaşı ön planda olmak ve çiftin diğer özellikleri de değerlendirilmek kaydı ile, tedavi şekli planlanır. Bu tedavi; bekleme tedavisinden, klomifen (yumurtlamayı arttırıcı hap) ile ilişki veya aşılama, gonadotropin (yumurtlamayı arttırıcı iğne) ler ile ilişki veya aşılama şeklinde olabilir. Kadının özellikle over-yumurtalık rezervi az, tüpleri tıkalı veya yaşı ileri ise, erkeğin sperm değerleri (belli aralarla yapılmış en az 3 tetkik sonrası) ilişki veya aşılama ile gebelik şansı vermeyecek değerlerde çıkarsa, bu tedavileri yapmadan da direkt tüp bebek (IVF-ICSI) tedavisine de geçilebilir.

İnfertilite tedavisi öncesi veya tedavi sırasında bazı cerrahi tedavilerinde birlikte yapılması gerekebilir. Bunları kısaca özetlersek:

İki Taraflı Tüp Kapalılığı-Tüp cerrahisi

Genç hastalarda ve uçlara yakın tüp blokajında tercih edilir. Cerrahi sonrası 6 ay gebelik olmaz ise tubal pasaj tekrar değerlendirilmelidir. Tüp bebek teknolojilerindeki gelişmeler tubal cerrahinin rolünü ikinci plana atmıştır.

Hidrosalpinx-Tüplerin sıvı ile dolması: Özellikle tüp bebek tedavisi öncesi tüpler alınır. Rahimiçi patolojiler (myom, polip,yapışıklık)

Rahim gövdesinde ve dışa yakın olan (>5cm) myomlar tüplerdeki geçişi olumsuz etkileyebilir. Büyük rahim gövdesindeki ve her boyuttaki rahim içi zarı myomları embryonun rahme yapışmasını olumsuz etkiler ve düşük olasılığını arttırır. Tüm bu tip myomların tedavi öncesi alınması gerekebilir. Endometrial-rahim içi zarı polipleri embryonun rahme yapışmasını olumsuz etkilediklerinden alınmaları gerekebilir. Rahimiçi boşluktaki yapışıklıklar gebelik olasılığını azaltır. Bu yapışıklıklar alınmalıdır.

Doğuştan Rahim Anormallikleri

Plastik operasyon gerekebilir. Rahim yokluğu doğurganlığı en kötü etkileyen anomalidir.

Endometriozis-Çukulata kisti

Karın içi boşluğu anatomisi bozmamış olsalar bile doğurganlık potansiyelini olumsuz etkileyebilmektedirler. Erken evre endometrioziste cerrahi tedavi (laparoskopi) gebelik olasılığını attırabilir. Çukulata kistlerinin alınması sırasında, yumurtalık rezervinin azalabilme olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Polikistik Over Sendromu (PCOS)

Tüm medikal tedavilere dirençli olgularda ve tüp bebek tedavisi öncesi yumurtlamaları restore etmek amacı ile yumurtalıklara laparoskopi ile delik açma (ovaryan drilling) işlemi düşünülebilir.

Aşılama (İntrauterin İnseminasyon – IUI)

Aşılama, yeterli sayıdaki sağlıklı hareketli spermlerin, özel bir kanül yardımıyla doğrudan rahim içine yerleştirilmesidir. Bu işlemde; spermlere zararlı asidik ortamın uzaklaştırılıp hızlı hareket eden sağlıklı spermlerin seçilmesi ve bu spermlerin tüplere daha kolay ulaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu tedavi ile ; servikal-rahim ağzındaki mukus engeli pas geçilir ve fertilizasyon-döllenme alanındaki eşey hücre yoğunluğu artırılır.

İşlem öncesi sperm laboratuarda değişik tıbbi süreçlerden geçirilerek hazırlanır. Optimal sperm hazırlama tekniği spermin özelliklerine, ekipman ve laboratuar şartlarına göre seçilmektedir.

Hazırlama sonrası en az 5 milyon hareketli spermin elde edilmesi, aşılama için minimum gerekli sperm sayısı olarak kabul edilse de, bu sayıyı 1 milyon olarak kabul eden merkezler de vardır.

Spermin sayı, hareket ve şeklindeki hafif bozukluklarda, erkekteki bazı anatomik (hipospadias, spinal kanal yaralanmaları) veya psikolojik (impotans) problemlerde, açıklanamayan infertilitede veya rahim ağzında sperm hareketini bozan anti-sperm antikor dediğimiz maddelerin olduğu immünolojik infertilite olgularında, öncelikle inseminasyon yapılmaktadır. Hastaya 9-20 gün (bazen bu süre polikistik over olgularında 35 günü bile bulabilmektedir) süre ile yumurta gelişimini sağlayan ilaçlar (gonadotropinler) verilir.

Aşılamada ideal olan yumurta gelişiminin gonadotropinler (Puregon, Gonal F,  Fostimon, Merional, Menopur, Menagon) kullanılarak yapılmasıdır. Yumurta gelişiminin klomifen etken maddesi içeren haplarla (Klomen, Gonaphene, Serophene tab.) yapılması halinde gebelik oranları, gonadotropinlerle sağlanan oranların yaklaşık yarısı kadar olmaktadır. Bu nedenle ben günlük pratiğimde yumurta gelişimini gonadotropinlerle sağlayarak aşılama işlemi yapmaktadır.

Yumurta gelişimi hormon testleri ve ultrasonografi ile aralıklı olarak değerlendirilip yumurta gelişimi sağlandığında, yumurtlamayı gerçekleştirmek için hCG (Pregnyl veya Ovitrelle) iğnesi yapılır. Bu ilaçlardan 33-36 saat sonra bir kez veya 24. ve 72. saat sonra olmak üzere 2 kez aşılama işlemi uygulanır. Tek veya iki kez aşılama yapmanın gebelik olasılığı açısından farkı olmadığı kabul edilmektedir. Üç kez gonadotropinlerle yapılan aşılama tedavisinden de başarı elde edilememesi, tüp bebek (IVF-ICSI) tedavisine geçilme gerekçesidir.

 

artificial-insemination-101

Aşılama – IUI İşlemi

 

Doğru endikasyon konularak ve tecrübeli hekimlerce gonadotropinler kullanılarak yapılan aşılama işleminin siklus başına canlı doğumla sonuçlanma olasılığı aşağıda özetlenmiştir:

 • 30 yaş alltı            % 15,
 • 30-35 yaş arası     % 12,
 • 35-39 yaş               % 7-8, 
 • 40 yaş üstü            % 2 den az.  

 • gebelik-sanslari
 •          Kadın Yaşına Göre IUI – Aşılama İşleminin Gebelik Şansları
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar   

#13 esra 20-03-2014 13:35
bende çocuk sahibi olamıyorum smear testi yaptırdım sonucu daha göstermedim hsg çekinmeyi bekliorum patolojide çıkan
TANI : SERVİKS THİN-PREP İLE SIIVI BAZLI SİTOLOJİ PREPARAT SİTOLOJİK DEĞERLENDİRME İÇİN YETERLİDİR

GENEL KATOGORİZASYON: MALİGİNİTE VEYA İNTRAEPİTELYALL EZYON YOKTUR

BENİGN HÜCRESEL SİTOLOJİK TANI:BAKTERİYAL VAGİNOZİS

burda iltahap olduğu anlaışılıo ama onun dışında bişi varmı hocam
Alıntı
#14 Dr. Muammer DOĞAN 20-03-2014 13:35
Servikal smearinizde atipik – olmaması gereken hücre yok, normal sınırlarda. Ama tedavi edilmesi gereken bakteriyel vajinozis dediğimiz bir iltihabi yapının görüntüleri saptanmış. Bu açıdan tedavi olmalısınız. Ama gebelik için tedavi ayrı bir konu olup, sizin ve eşinizin yapılacak testlerinize göre yapılacak tedaviye karar vermek gerekiyor.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
http://www.muammerdogan.com/
https://www.facebook.com/drmuammerdogan
https://twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı
#15 gül 20-03-2014 13:35
hocam merhaba amh degerim 8.46 hsg cektirdim sol tupum kapalı sag tupum ise cok az acık varmıs buda yetersizmis hamile kalma sansım nedir
Alıntı
#16 Dr. Muammer DOĞAN 20-03-2014 13:36
Tüplerinizin tıkalı olup olmadığı laparoskopi ile kesinleştirilme lidir. HSG de tüplerinizin tıkalı görülmesi % 100 tıkalı olduğunu göstermiyor. İki tüpünüzün de tıkalı saptanması durumunda, bizim de bu tip hastalarımızda yaptığımız gibi, tüp bebek tedavisi olmanız gerekir. AMH değerinize göre, yumurtalık rezerviniz polikistik over hastalarımızda gördüğümüz gibi fazla yanıt verecek düzeyde.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
http://www.muammerdogan.com/
https://www.facebook.com/drmuammerdogan
https://twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı
#17 leyla 20-03-2014 13:40
Hocam mrb ben 1.5 yillik evliyim 1yildir korunmuyororuz ama cocugum olmuyo doktorum yumurtalarimin tembel oldugunu kilo vermemi soyledi 1.60 boy 80kiloyum hamile kalma sandim yokmu bu durumda hic teşekkür
Alıntı
#18 Dr. Muammer DOĞAN 20-03-2014 13:41
Sizin ve eşinizin ayrıntılı testlerine göre çift olarak size maksimum gebelik şansını verecek tedaviyi uygulayacak, bu konuda bizim gibi tecrübeli bir doktorun tedavisine girmenizi öneririm.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
http://www.muammerdogan.com/
https://www.facebook.com/drmuammerdogan
https://twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı
#19 fidan 20-03-2014 13:41
1 yıldır evliyim korunmuyoruz doktora gittik bende pcos çıktı eşimin sonuçları normal adet düzensizliği olduğu için cylo progynova kullanmamı soyledı doktor 3 ay boyunca bunun sonucunda tekrar konusuruz dedı ilacın bir etkisi varmıdır gebe kalma ihtimalime ne kadar faydalıdır başka bir doktora yada tedaviye başlamalımıyım
Alıntı
#20 Dr. Muammer DOĞAN 20-03-2014 13:41
Cycloproginova sadece adetinizin düzenlenmesine yardım eder, gebelik olasılığınızı arttırmaz. Gebelik için bizim gibi tecrübeli bir hekimin takip ve tedavisine girmenizi öneririm.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
http://www.muammerdogan.com/
https://www.facebook.com/drmuammerdogan
https://twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı
#21 ceylan 18-07-2014 12:03
hocam mrb ben 2 yıllık evlıyım hıc korunmadık bende prolaktin yüksekliği var 30-40 cıkıyor doktor strese baglı oldugunu soyluyor.passif lora kulanıyorum.ban a yardımcı olun adetlerım cok duzenlı
Alıntı
#22 Dr. Muammer DOĞAN 18-07-2014 15:14
Alıntılandı ceylan:
hocam mrb ben 2 yıllık evlıyım hıc korunmadık bende prolaktin yüksekliği var 30-40 cıkıyor doktor strese baglı oldugunu soyluyor.passiflora kulanıyorum.bana yardımcı olun adetlerım cok duzenlı

Prolaktin düzeyinin 40 civarında olması, tiroid fonksiyonları da değerlendirildi kten sonra, düşük doz ilaçlarla değerin normale getirilmesini gerektiriyor. Ayrıca 2 yıldır gebe kalamadığınız için, sizin ve eşinizin ayrıntılı tetkikleri yapıldıktan sonra, bizim gibi bu konuda tecrübeli bir hekimin yapacağı tedaviyi uygulamalısınız.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
www.muammerdogan.com/
www.facebook.com/.../
twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı
#23 ayda 27-08-2014 14:57
Hocam iyi günler eşimin yaşı 25 , Dinlenme süresi 3-5 gün Miktar : 1.2 normal değer : >2ml Ph : 8. Normal değer : 7.2-8 Sıvılaşma >60 normal değer : < 15 dakika Viskosite : viskoz Aglütinasyon : var Molitilite Tam hareketli : 30 dk : 5 60dk : - 120dk : - Yarı hareketli : 30dk : 30 60dk : 25 120dk : 10 Yerinde hareketli : 30dk : 20 60dk : 15 120dk : 15 HareketSİZ : 30 dk : 45 60dk : 60 120dk : 75 Morfoloji Normal yapıda : 70 Anormal yapıda : 30 Baş: 20 Boyun : 10 Kuyruk : - Sayı : 102.400.000 Toplam sayı : 122.880.000 Direkt mikroskobik inceleme lökosit < 1M/ml Değerlere göre çocuk sahibi olabilirmiyiz tedavi gerektiren durum varmıdır cevaplarsanız sevinirim . Teşekkürler
Alıntı
#24 Dr. Muammer DOĞAN 29-08-2014 20:39
Alıntılandı ayda:
Hocam iyi günler eşimin yaşı 25 , Dinlenme süresi 3-5 gün Miktar : 1.2 normal değer : >2ml Ph : 8. Normal değer : 7.2-8 Sıvılaşma >60 normal değer : < 15 dakika Viskosite : viskoz Aglütinasyon : var Molitilite Tam hareketli : 30 dk : 5 60dk : - 120dk : - Yarı hareketli : 30dk : 30 60dk : 25 120dk : 10 Yerinde hareketli : 30dk : 20 60dk : 15 120dk : 15 HareketSİZ : 30 dk : 45 60dk : 60 120dk : 75 Morfoloji Normal yapıda : 70 Anormal yapıda : 30 Baş: 20 Boyun : 10 Kuyruk : - Sayı : 102.400.000 Toplam sayı : 122.880.000 Direkt mikroskobik inceleme lökosit < 1M/ml Değerlere göre çocuk sahibi olabilirmiyiz tedavi gerektiren durum varmıdır cevaplarsanız sevinirim . Teşekkürler

Sadece başlangıç sayı ve harekete bakarak sperm değerleri ayrıntılı olarak değerlendirilem ez. Başlangıç sayı ve hareketliliği, yıkama - ayıklama sonrası sayı ve hareketlilik, boyama ile morfolojik anomali yüzdesinin belirlenmesi yapılarak, spermler konusunda sağlıklı değerlendirme yapılabilir.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
www.muammerdogan.com/
www.facebook.com/.../
twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı