Tüp bebek tedavisi ile tedavi edilen olguların büyük çoğunluğu sağlıklı ve rölatif olarak gençtir. Çağımızda gebelik değişik nedenlerle kadın yaşamının ileri dönemlerine kaydığı için,  bazı kadınlar  taşıdıkları medikal problemler nedeniyle ;  IVF-tüp bebek tedavileri ve gebelik ve gebeliğin seyri açısından ciddi risklere sahiptirler.

picture-infertility-300x199

Bu tip olgularda, var olan medikal hastalık birçok organ sistemini etkileyebilir. Bu nedenle klinisyen tüp bebek uygulanacak hastasında var olan tıbbi problemin, gebeliğin seyrine  zarar verip vermeyeceği açısından eminolmalıdır.

Gebelik elde etmek için tüp bebek tedavisi uygulanacak ve ciddi medikal hastalığı olan olgularda,  iki önemli konu göz önünde bulundurulmalıdır: Gebeliğin medikal hastalığı olumsuz yönde etkileme riski ve medikal durumun gebelik üzerinde olumsuz etki yapıp yapmayacağı.  Ayrıca tedavi sonrası gelişebilecek ovaryan hiperstimülasyon-fazla yumurtalık yanıtı ve çoğul gebelik gibi olumsuz komplikasyonların,  devam eden gebelikte gebenin yaşamını tehdit edici durumlara da zemin hazırlayabileceği unutulmamalıdır.Günümüzde kanser-malignite olgularında teknolojinin ilerlemesine bağlı kür oranları arttıkça, klinisyenler bu tip hastaların gebelik istemleri ile daha sık karşılaşır olmuşlardır. Bu konuda tecrübeli ellerde, kadın veya erkeğin eşey hücrelerinin tedavi öncesi alınıp dondurulması ve kanser tedavisi sonrası bu hücrelerle yapılacak yardımcı üreme teknikleri tedavileri-fertiliteyi koruyucu yaklaşımlar tıbta çığır açmıştır.Hiperprolaktinemi, hipopituitarizm, Cushings sendromu, Addison hastalığı, DM-şeker hastalığı gibi endokrinopatiler, obezite, HIV taşıyıcılığı gibi sorunlar, böbrek ve kalp hastalıkları, hipertansiyon, SLE  gibi medikal hastalıklar,  yine tüp bebek tedavisinde klinisyenleri zorlayacak potansiyel problemlerdir. Bu tip olgularda  gebelik öncesi alınacak önlem ve tedaviler son derece önemlidir.  Alkol ve sigara kullanımının reprodüksiyon üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri bilindiğinden, tüp bebek tedavisine başlanmadan önce bu tip ajanların kullanılmasının da mümkün olduğunca kısıtlanması gerekir. Bazı ciddi medikal hastalıklarda, zaten yaşam süresi ciddi olarak azalabildiğinden, bu hastalardan doğacak çocuğun sonraki yaşamı ve refah düzeyi de düşünülmesi gereken ayrı bir etik konudur. ( Ör; kistik fibrozis, AIDS, renal hastalık, Turner Sendromu, orak hücreli anemi vb).Sonuç olarak; tüp bebek tedavisi ile gebelik planlanan ve ciddi medikal hastalığı olan her kadın; kendisi ve doğabilecek çocuğunda gelişebilecek tüm riskler açısından tam olarak bilgilendirilmeli, tedavinin yapılmaması gereken durumlar dikkatlice gözden geçirildikten sonra tedavi başlanmalıdır. Günümüz tıbbında bu konuda tecrübe sahibi klinisyenlerle bunun sağlanması olanaklıdır.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile