mavi

Tüp bebekle ilk sağlıklı doğum 1978 yılında gerçekleşmiş ve İngiltere’de Louise Brown bu yöntemle doğmuştur. Tüp Bebek tedavisi; sperm ile yumurtanın vücut içinde değil de, laboratuar ortamında bir araya getirilerek döllemesini ifade eder.

Tüp bebek işleminde (IVF); elde edilen yumurtaların çevresine  belirli sayıda hareketli sperm bırakılarak, spermin kendiliğinden yumurta içerisine girip onu döllemesi beklenirken, mikroenjeksiyon işleminde (ICSI) sperm özel aletler yardımıyla yumurtanın içerisine yerleştirilmektedir. Bu şekilde vücut dışında sağlanmış döllenmiş yumurtaların (embryo), belirli bir süre özel besleyici sıvılar (kültür ortamı) içerisinde tutularak bölünmeye başlamaları beklenmekte, ve daha sonra gelişen embriyolar normal gelişimini sürdürebilmeleri amacıyla rahim içine yerleştirilmektedir (embryo transferi).

Tüp bebek;

Tüpleri olmayan veya herhangi bir nedenle tıkalı olan kadınlar, gebe kalmak için geçirdiği cerrahi girişimleri başarısız olanlar veya cerrahinin çok riskli olduğu kadınlar, erkekten kaynaklanan nedenlerle çocuk sahibi olamayan çiftler, çocuk sahibi olamama nedeni; endometriyozis, rahim ağzının sperm hareketlerini bozması (servikal faktör-immünolojik infertilite), yumurta folliküllerinin çatlamaması , nedeni belli olmayan infertilitesi  olanlar, tekrarlanan 3  aşılamada (inseminasyon ) gebelik elde edilememiş  veya yaşı 35′ in üzerinde olan infertil kadınlar dayapılabilir.

Tüp bebek öncesi hazırlık aşamasında; genital muayene ve vajinal ultrasonografi işlemi yapıldıktan sonra kadının, bazal hormon değerleri (E2,FSH,LH,PRL,TSH,P), kültürleri, HSG-histerosalpingografi-rahim filmi veya Salin İnfüzyon Sonografi (SİS) (Rahim boşluğunun sıvı ile doldurularak incelenmesi), gerek görülürse ofis histeroskopisi (Rahim boşluğunun optik cihazlarla incelenmesi) yapılır.

 

Salin İnfüzyon Sonografi (SİS)

 

 

 

 

 

 

salin-infuzyon

salin-infuzyon2

                SİS de Endometrial Patolojilere Örnekler

 

Erkeğin de; yıkama öncesi ve sonrası sayı ve hareketlilik, ve Kruger kriterleri ile bakılmış morfolojik değerlerini de içerir ayrıntıda yapılmış spermiyogram tetkiki görülür. Erkeğin spermiyogramının yapılabilmesi için; 3 – 5 günlük cinsel perhizle gelmesi özellikle önemlidir.

Elde edilen bilgiler ışığında; çift birlikte bilgilendirilmelidir. Bütün testlerin genellikle IVF uygulaması başlamadan tamamlanması gerekir. Böylece önceden saptanabilecek bir problemin, IVF işlemini etkilemesi önlenebilecek ve çiftin bu konuda bilgilendirilmesi sağlanabilecektir. İnfertil ailenin ilk görüşmeye birlikte gelmesi, tedavinin seçiminin yapılması ve kararların ortak olarak alınması açısından son derece önemlidir.
Hastanın tıbbi öyküsü alındıktan sonra; adet düzeni, adetlerinin ağrılı olup olmaması, adet kanamasının miktarı, varsa önceki gebelikleri ve geçirdiği operasyonlar dahil birçok konuda sorular sorulur. Erkekten ise genital travma, operasyon, enfeksiyon, kullandığı ilaçlar ve geçirdiği hastalıklar hakkında bilgi alınır.

TÜP BEBEK AŞAMALARI

TÜP BEBEK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR ?

KOH – KONTROLLÜ OVARYAN HİPERSTİMÜLASYON (YUMURTALARIN GELİŞTİRİLMESİ)

Tüp bebek uygulamalarında başarıyı yükseltmek için, her sağlıklı kadında ayda bir tane gelişen  yumurta sayısını arttırmak gereklidir. Bu nedenle yumurtalıklarda daha fazla sayıda yumurta gelişmesi için gonadotropin dediğimiz iğne- ilaçlar kullanılır. Doktorun muayene ve tetkikleri değerlendirmesinden sonra her hastaya özel dozlarda düzenlenmiş bir ilaç dozu ve kullanma şeması verilir. Tedavi protokolünü; yaş, daha önceki tedaviye verilen yanıt, daha önceki tüp bebek uygulamalarındaki sonuçlar ve adetin 2. veya 3. gününde bakılmış olan hormon düzeyleri (FSH,E2,P) belirler.

 

Ovulation Induction

 

 

 

yumurta

 

Tedavinin ilk aşamasında genellikle bir önceki adetin 17-21. gününden itibaren başlamak üzere yumurtalıkları baskılamak için GnRH analogları denilen bir grup ilaç burun spreyi ya da ciltaltı iğne şeklinde kullanılır. Bu ilaçları kullanılırken görülen adetle birlikte yumurtalıkları uyarıcı ilaçlara (gonadotropinler) başlanır ve bunlar, hastanın yumurtalık yanıtına bağlı olarak ortalama 9-12 gün süreyle kullanılır. Bu süre içerisinde, yumurtalıklardaki gelişmekte olan yumurtalar 1-4 gün aralıklarla yapılan ultrasonografik ve hormonal incelemelerle izlenir. Bulgular değerlendirilerek yumurtaların toplanması için en uygun zaman belirlenir. Yeterli büyüklüğe erişen yumurtaların olgunlaşması için hCG (human chorionic gonadotropin) adlı ilaçlar belirtilen saatte  ve dozda uygulanır. Bu ilaçlardan 33 – 36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılır. Ortalama % 10-15 kadında işlem; yetersiz yumurta gelişimi, erken yumurtlama, hormonlarda istenmeyen değişiklikler gibi nedenlerle yumurta toplama aşamasından önce sonlandırılabilmektedir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

Follitropinler (Puregon, Gonal F) ileri teknoloji ile (DNA rekombinasyonu) üretilirler.  İçinde FSH bulunan bu ilaçlar, laboratuar ortamında doku kültürlerinde geliştirilirler. Diğerlerine göre daha yeni olup, her ampuldeki ilaç dozları standarttır. Cilt altı veya kas içine  enjeksiyonla kullanılabilirler.

photolibrary

Ürofollitropinler; hp-FSH (Fostimon) da kullanılabilecek başka bir seçenektir.

Lutropin alfa (rekombinant LH, Luveris)

Menotropinler ( Menogon (hMG), Menopur, (hp-hMG), Merional (hp-hMG) FSH ve LH hormonlarının saflaştırılmaları ile elde edilirler. Saflaştırmada, menopozdaki kadınların idrarları kullanılır. hMG kas içine, hp-hMG subkütan enjeksiyonla kullanılır.
Tüm bu ilaçların yan etkilerini gözden geçirirsek;

Yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromu (OHSS): Gelişme riski, tedavi sırasında yumurtalıklarda gelişen follikül sayısı ve serumdaki östradiol hormonunun yüksekliği ile doğru orantılıdır. Hafif, orta, şiddetli formlarda gelişebilir.

                                              OHSS de Over-yumurtalıkların Görüntüsü

Hafif ve orta şiddette olan OHSS’da karında şişkinlik, yumurtalıklarda büyüme, rahatsızlık hissi, kilo artışı ve bulantı vardır. Yaklaşık % 10 oranında görülür. Şiddetli formda ise karın aşırı derecede şişer, şiddetli karın ağrısı, aşırı kilo artışı, nefes darlığı, idrar miktarında azalma, bulantı, kusma ve ishal görülür. Görülme sıklığı % 3′den daha azdır. Şiddetli formda yakından izlem ve tedavi için genelde hastaneye yatış gerekir. Bu form çoğunlukla gebeliğin olduğu hallerde görülür ve tablonun düzelmesi beklenenden uzun sürebilir. Bazen şiddetli OHSS’den kaçınmak için , tüm embriyoların dondurularak ileride transferi gerekebilir.
Çoğul gebelik: Tüp bebek uygulamaları sırasında çoğul gebeliklerin oluşumu birçok faktöre bağlıdır. Yaş, ilaçlara verilen yanıt, embriyo kalitesi, rahim içine transfer edilen embriyo sayısı çoğul gebelik riskini belirler.
Sık görülen yakınmalar: Enjeksiyon alanında ağrı ve/veya  kızarıklık, baş ağrısı ve yorgunluk

GnRH Analogları- GnRH-a (Suprecur, Suprefact, Lucrin, Synarel,Decapeptyl) 
Tiplerine göre burun yolu ile (intranazal), cilt altı (subkutan) veya kas içi (intramusküler) enjeksiyonlarla kullanılırlar. Yumurtalıklardaki folliküllerin istenilen zamandan önce olgunlaşma ve çatlayıp atılmalarını engellerler. Lokal cilt reaksiyonları (kızarıklık v.b.), baş ağrısı, sıcak basmaları ve psikolojik değişiklikler gibi yan etkileri olabilir. Tüm yan etkiler ilaç kesildikten bir süre sonra düzelir.

GnRH antagonistleri (Cetrotide, Orgalutran ) 
GnRH analoglarının yerine kullanılmak üzere geliştirilen ilaçlardır. Yapılan çalışmalarda; GnRH-a’ larına göre, tedavi süresini kısalttıkları, kullanılan gonadotropin dozu ve OHSS riski azalttıkları saptanmıştır.

hCG (Pregnyl, Choragon, Choriomon)
Genelde yumurta toplama işleminden 33-36 saat önce uygulanır. Yalnız kas içine ve hem kas içine hem de cilt altına uygulanabilen preparatları vardır. Yumurtaların olgunlaşmasını sağlarlar.

r-hCG (Ovitrelle)

Yumurtaların olgunlaşmasını sağlayan, rekombinant teknoloji ile üretilmiş, cilt altına uygulanan daha yeni form preparatlardır.

Progesteron (Crinone, Progestan, Progynex)
Doğal bir hormon olup döllenmiş yumurtaların (embriyoların) rahim içine implante olmalarına-tutunmalarına yardım ederler. Yan etkileri; göğüslerde hassasiyet, baş ağrısı, bulantı, sıvı tutulması, halsizlik, ruh halinde değişiklik, depresyon, vajinal kullanımda ise bunlara ek olarak vajinal kaşıntı ve tahriş hissidir. Eğer daha önceden damarda kan pıhtılaşması, emboli ya da tromboflebit öyküsü varsa kullanılmaları özel dikkat gerektirir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE YUMURTALARIN TOPLANMASI (OPU)

Yumurta toplama işlemleri vajinal yoldan yapılan ultrasonografi yardımıyla (transvajinal ultrasonografi) gerçekleştirilir. Nadiren; laparoskopi ya da transabdominal ultrasonografi yardımıyla yapılır ki hemen hemen terk edilmişlerdir. Transvajinal metodda yumurtalıklar, vajene yerleştirilen bir  prob yardımı ile görüntülenir. Vajen duvarından geçerek yumurtalığa girilen  bir iğne aracılığı ile yumurtalıklardaki folliküllerin içindeki sıvı aspire edilir-dışarı çekilir. Bu sıvı ile birlikte gelen yumurta mikroskop altında araştırılıp bulunarak ayrı yerde saklanır. Bu işlem genelde 15-30 dakika sürer.

hastane

GnRH analogları folliküllerin beklenenden önce çatlamasını  engellemek için kullanılırlar. Ancak nadir olarak bunu başarılamaz ve folliküller yumurta toplanması işleminden önce çatlar. Yumurtalar karın boşluğuna dağılır. Bu olaya kendiliğinden yumurtlama (spontan ovulasyon) denir. Bu durumda uygulama iptal edilmelidir.

p161-001\

                 Ultrasonografi ile Yumurta-oosit Toplama (OPU) İşlemi

yumurta

Hastaların işlem sırasında rahatlaması için bazı ilaçlar uygulanır. Bilinçli sedasyon denilen yöntemle, hastaya damar yolu bazı ilaçlar verilerek hastada hafif bir uyku hali sağlanırken, işlem sırasında oluşabilecek rahatsızlık hissi minimuma indirilebilir. Bu durumda hasta, çevresinin ve yapılan işlemin genellikle farkındadır. Diğer yöntemde ise; damar yoluyla genel anestezik ilaçlar kullanılarak  hasta uyutulur. Bu tip anestezide genelde solunumu sağlamak için solunum yoluna tüp yerleştirilmesi (entubasyon) gerekmez. Hasta kendi solunumunu yapar. Genellikle zaten stresli olan infertil hastalarda, işlemin rahatlığı ve hasta konforu için de genel anestezi daha çok tercih edilmektedir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE SPERM  VERME
Yumurtaların toplandığı gün, döllenme işleminde kullanılmak üzere laboratuara sperm örneği verilir. Laboratuarda döllenme işleminde kullanılacak sperm örneğindeki sperm hücreleri, çeşitli yöntemlerle ayrılır. Daha iyi hareket edenler seçilir ve diğer sperm sıvılarından arındırılır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE YUMURTALARIN DÖLLENMESİ-FERTİLİZASYON
Toplanan yumurtalar mikroskop altında değerlendirilir, ve olgunluklarına göre derecelendirilir. Yumurtanın olgunluğu onun döllenebilme kapasitesini belirler. Daha sonra uygulanmaya karar verilmiş  yönteme göre sperm ile buluşturulur.

tüp

                              Toplanan Yumurtaların Mikroskopik Görüntüsü

TÜP BEBEK TEDAVİSİ (IVF): Bu tedavi başlangıçtan beri kullanılan bir yöntemdir. Toplanan yumurtalar özel yöntemlerle hazırlanmış belli sayıdaki sperm hücresi ile özel kültür sıvılarında bir araya getirilerek, kadının vücut ortamına benzer cihazlarda bekletilirler. Bu işleme inseminasyon denir.

  

Mikroenjeksiyon (ICSI) İşlemi

 MİKROENJEKSİYON (ICSI ): İlk kez 1992 yılında Belçika’da uygulanmış bir yöntemdir. Özel bir mikroskop ve mikromanüpilatör denilen cihazlar yardımı ile insan saçından bile daha ince mikro bir iğne içine alınan tek bir sperm hücresi , yumurtanın içine enjekte edilir. Böylece sperm sayısı çok düşük, sperm hareketleri yetersiz, sperm şekli bozuk olan infertil erkeklerin spermleri ile döllenme ve çocuk sahibi olabilme şansı sağlanabilmektedir.

 

In IVF "there are two ways to accomplish fertilization. It can be allowed to occur by natural means, meaning the sperm can be added and the egg-sperm interaction allowed to happen on its own, or it can be assisted, also known as ICSI or intracytoplasmic sperm injection. "

 

                                              Mikroenjeksiyon (ICSI) İşlemi

 

 

3-Fertilized-Embryo

                                 Mikroenjeksiyon sonrası döllenmiş yumurta hücresi

 

 

Sperm analizinde hiç sperm hücresi olmayan erkeklerde, testislerden  cerrahi girişimle (TESA, TESE, micro-TESE) sperm hücresi elde edilebilirse  mikroenjeksiyon ile gebelik  şansı doğabilmektedir. Sperm sayısı aşırı derecede düşük olan erkeklerin bu durumları genetik yapılarından kaynaklanıyorsa, mikroenjeksiyon ile bu durumun erkek çocuklarına aktarılma olasılığı vardır. Bu nedenle iyi bir bilgilendirme ve genetik danışmanlık gerekir. Ayrıca doğumsal olarak erkeğin sperm kanallarının olmaması durumu, başka bazı genetik hastalıklarla birlikte olabildiğinden yine bu durumda genetik inceleme gerekebilir.
Tüp bebek veya mikroenjeksiyon sonrası yumurtalar, işlemden 16-20 saat sonra incelenerek, döllenmenin olup olmadığı açısından değerlendirilirler. Döllenmiş ve en az iki hücre aşamasına gelmiş yumurtalar artık embriyo adını alırlar. Ortalama toplanan yumurtaların % 60 – 70′i döllenir. Eğer yumurtaların tümünde veya büyük bir kısmında döllenme oluşmamışsa, yeni bir inseminasyon için girişim yapılabilir. Bu nedenle, erkekten yalnızca yumurta toplandığı gün değil, bazen ertesi günde sperm alınabilmektedir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE EMBRİYO TRANSFERİ

Genellikle yumurta toplanmasından 2-3 gün sonra yapılır. Ama bazen 5. – 6. güne kadar geciktirilebilir. Transfer için normal gelişen embriyolar seçilir. Önerilen çoğunlukla 2-3 embriyonun transferidir. Çok sayıda embriyo transferi, çoğul gebelik ile sonuçlanabilir. Yeterli gelişim gösteren embriyolar transfer sonrası artarsa dondurulabilir.

growth-of-embryo

 

embriyo1

                                                Embryonun Günler İçindeki Gelişimi ve Bölünmesi

getty

                                                      Transfer Öncesi Embryolar

Transfer işlemi kolay ve ağrısız bir uygulamadır. İçinde embriyoların olduğu özel bir kateterle, muayene pozisyonundaki kadının rahim ağzından geçilerek embryolar rahim içine yerleştirilir. Kateter içindeki embriyolar enjektör yardımı ile rahim içine püskürtülür. Transfer sırasında ultrasonografi yardımı ile rahmin görüntülenmesi başarıyı arttırmaktadır. İşlem ortalama 5-15  dakika sürer.

transfer

 

 

 

Embryo Implanting

     Embryonun Rahime İmplantasyonu - Yapışması

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar   

#109 begum 22-10-2015 15:46
Hocam yazmayı unutmuşum negatif sonuç aldıktan 1 ay sonra adetim gecikti. Oysa negatif sonuç aldığımda bile adetim gecikmemişti. Yorumlarınızı bekliyorum.
Alıntı
#110 Dr. Muammer DOĞAN 27-10-2015 06:29
Alıntılandı begum:
Hocam tekrar merhaba, Size yazmıştım 3. negatif tüp bebeğimden sonra yaklaşık 8 günlük bir gecikme yaşıyorum ve daha ne kadar yaşarım bilmiyorum.Bugün yani 8. günün sonunda doktora gittim kan testinde hamilelik çıkmadı ultrasonda ise endo 3 çizgi ve 8 mm yazıyor. sağ yumurtalıkta pco gördü ve çatlamış kist var dedi. Adet görecek gibi durmuyorsun şuan dedi.Hiç adet görmeden rahim erken faza tekrar girmiş dedi. Bu beni endişelendirdi. İstersen 15-20 gün bekle istersen tarlusal vereyim dedi ben yine de tarlusalı aldım ama kullanıp kullanmamak da kararsızım. Sizce beklemeliyim kendi düzenine geri dönmesini? Ben tüp bebek tedavisinde ostrojen bandı da kullanmıştım. Kan testi yapılmamıştı hiç, e2 çok yükselmişse bu da adet düzensizliği yapar mı? Çok teşekkürler...

GEBELİK TESTİ NEGATİFSE, TARLUSAL BENZERİ BİR PROGESTERON İLACI İLE ADET GÖREBİLİRSİNİZ. BİR SORUN OLMAZ.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
www.muammerdogan.com/
www.facebook.com/.../
twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı
#111 Dr. Muammer DOĞAN 27-10-2015 06:33
Alıntılandı begum:
Hocam tekrar merhaba, Size yazmıştım 3. negatif tüp bebeğimden sonra yaklaşık 8 günlük bir gecikme yaşıyorum ve daha ne kadar yaşarım bilmiyorum.Bugün yani 8. günün sonunda doktora gittim kan testinde hamilelik çıkmadı ultrasonda ise endo 3 çizgi ve 8 mm yazıyor. sağ yumurtalıkta pco gördü ve çatlamış kist var dedi. Hiç adet görmeden rahim erken faza tekrar girmiş dedi. Bu beni endişelendirdi. İstersen 15-20 gün bekle istersen tarlusal vereyim dedi ben yine de tarlusalı aldım ama kullanıp kullanmamak da kararsızım. Sizce beklemeliyim kendi düzenine geri dönmesini? Ben tüp bebek tedavisinde ostrojen bandı da kullanmıştım. Kan testi yapılmamıştı hiç, e2 çok yükselmişse bu da adet düzensizliği yapar mı? Çok teşekkürler...

Alıntılandı begum:
Hocam tekrar merhaba, Size yazmıştım 3. negatif tüp bebeğimden sonra yaklaşık 8 günlük bir gecikme yaşıyorum ve daha ne kadar yaşarım bilmiyorum.Bugün yani 8. günün sonunda doktora gittim kan testinde hamilelik çıkmadı ultrasonda ise endo 3 çizgi ve 8 mm yazıyor. sağ yumurtalıkta pco gördü ve çatlamış kist var dedi. Adet görecek gibi durmuyorsun şuan dedi.Hiç adet görmeden rahim erken faza tekrar girmiş dedi. Bu beni endişelendirdi. İstersen 15-20 gün bekle istersen tarlusal vereyim dedi ben yine de tarlusalı aldım ama kullanıp kullanmamak da kararsızım. Sizce beklemeliyim kendi düzenine geri dönmesini? Ben tüp bebek tedavisinde ostrojen bandı da kullanmıştım. Kan testi yapılmamıştı hiç, e2 çok yükselmişse bu da adet düzensizliği yapar mı? Çok teşekkürler...

Dediğim gibi; başarısız tüp bebek tedavileri sonrası kanamanın olması gecikebilir. Progesteron kullanabilirsiniz.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
www.muammerdogan.com/
www.facebook.com/.../
twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı
#112 Dr. Muammer DOĞAN 27-10-2015 06:34
Alıntılandı begum:
Hocam yazmayı unutmuşum negatif sonuç aldıktan 1 ay sonra adetim gecikti. Oysa negatif sonuç aldığımda bile adetim gecikmemişti. Yorumlarınızı bekliyorum.

Söz ettiğiniz, subjektif ve tıbben önemi olmayan bir durumdur.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
www.muammerdogan.com/
www.facebook.com/.../
twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı
#113 nilay öztürk 30-11-2015 09:20
Merhaba Hocam,
43 yaşındayım adetin 3. günü yaptırdığım hormaon testlerime göre
FSH 7,84
TSH 2,08
LH 2,83
PROLAKTİN 1,91
ESTRADİOL 84,54
AMH 2,54
bu değerlere göre tüp bebekte şansım nedir.

Teşekkür ederim İyi Günler
Alıntı
#114 Dr. Muammer DOĞAN 06-12-2015 12:04
Alıntılandı nilay öztürk:
Merhaba Hocam,
43 yaşındayım adetin 3. günü yaptırdığım hormaon testlerime göre
FSH 7,84
TSH 2,08
LH 2,83
PROLAKTİN 1,91
ESTRADİOL 84,54
AMH 2,54
bu değerlere göre tüp bebekte şansım nedir.

Teşekkür ederim İyi Günler

Hormon değerleriniz ve yumurta rezerviniz normal görünüyor. Ama tüp bebek tedavisi için 43 yaş oldukça ileri bir yaştır. Eğer tüp bebek tedavisi düşünüyorsanız zaman kaybetmeden bizim gibi bu konuda tecrübeli bir doktora başvurmanız gerekiyor.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
www.muammerdogan.com/
www.facebook.com/.../
twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı
#115 osman 26-01-2016 15:50
Hocam kolay gelsin ben kız arkadaşımla yüzeysel ilişkiye girdim. İçine boşalmam olmadı ama zevk suyum içine akmış olabilir. Adetinden bir gün önceydi ve 2 3 gün kadar gecikti adeti. İlişki olalı da 4 gün oluyor. Hamilelik olasılığı var mıdır acaba?
Alıntı
#116 Dr. Muammer DOĞAN 27-01-2016 12:18
Alıntılandı osman:
Hocam kolay gelsin ben kız arkadaşımla yüzeysel ilişkiye girdim. İçine boşalmam olmadı ama zevk suyum içine akmış olabilir. Adetinden bir gün önceydi ve 2 3 gün kadar gecikti adeti. İlişki olalı da 4 gün oluyor. Hamilelik olasılığı var mıdır acaba?

Gebelik olasılığı yok.
Alıntı
#117 Lamelif 29-02-2016 12:59
Yaş 25 Amh 1.901 genetik testi . normal ilk tüp bebek denemem gonal f ile yapıldı boş folikül sendromu iki aşılama sonuç negatif. Boş folikül sendromu ne anlama gelir yumurtalarımın kalitesi ile mi ilgilidir. Amh 1.901 menopozun yaklaştığını mı gösterir?
Alıntı
#118 zühre 23-03-2016 18:45
hocam 23 yaşındaki kızımın 4 aydır adet sancıları çok şiddetli oluyor.doktora gittik pelvik MRGtetkikinde sağ adneksial alanda yaklaşık 55x45mm boyutlarında santral kesimde septasyon gösteren T1,T2A da ve yağ baskılı sekanslarda hiperintens görünümle olan düzgün konturlu IVKM sonrası patolojik opaklaşması izlenmeyen lezyon alanı izlenmektedir (hemorojik kist?),endometr ioma?). sol overde milimetrik boyutlu follikül kistlerine ait görünüm izlenmektedir yazıyor. doktorumuz Qlairista 28 tb kullanmasını önerdi. başka bir dr visanne 2mg tb önrdi visenna tb menepoza neden olabilirmi kistin erimesi için sizin öneriniz ne olabilir teşekkür ederim.
Alıntı
#119 Dr. Muammer DOĞAN 25-03-2016 12:06
Alıntılandı zühre:
hocam 23 yaşındaki kızımın 4 aydır adet sancıları çok şiddetli oluyor.doktora gittik pelvik MRGtetkikinde sağ adneksial alanda yaklaşık 55x45mm boyutlarında santral kesimde septasyon gösteren T1,T2A da ve yağ baskılı sekanslarda hiperintens görünümle olan düzgün konturlu IVKM sonrası patolojik opaklaşması izlenmeyen lezyon alanı izlenmektedir (hemorojik kist?),endometrioma?). sol overde milimetrik boyutlu follikül kistlerine ait görünüm izlenmektedir yazıyor. doktorumuz Qlairista 28 tb kullanmasını önerdi. başka bir dr visanne 2mg tb önrdi visenna tb menepoza neden olabilirmi kistin erimesi için sizin öneriniz ne olabilir teşekkür ederim.

Hemorajik kistler hiçbir tedavi verilmese de kendiliğinden geçerler. Endometrioma - çikolata kistleri ise ilaçla geçmez. Kesin tanı ve tedaviyi, doktorunuz planlayıp, yapacaktır.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
www.muammerdogan.com/
www.facebook.com/.../
twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı